เกร็ดความรู้ หยิน-หยาง
(阴-阳)เรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุคืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง
Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
คำนำ

สำหรับเพจนี้ก็จะกล่าวถึง สิ่งที่ท่านได้พบเห็นมาในชีวิต แต่จะขอพูดถึงมันในรูปของ หยิน-หยาง
ที่จริงแล้วผมเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในการทำเพจนี้ โดยตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องได้เกริ่นถึง
สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากโลกมนุษย์ ก็คือ สวรรค์(โลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง)และนรก(โลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิด)

และโลกมนุษย์ ก็คือ ที่ซึ่งมีทั้งแสงสว่างและความมืด และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะพูดถึงคำว่า "หยิน-หยาง"
หยิน-หยาง ก็เป็นทวิลักษณ์ หรือ สิ่งที่เป็นของคู่ตรงข้ามกัน ที่ดำรงอยู่คู่กันบนโลกมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น...

มืด-สว่าง, เย็น-ร้อน,หญิง-ชาย,ชั่ว-ดี เป็นต้น
ในแง่ของคำทำนาย 3 หมวด 5 ธาตุก็เช่นกัน ก็จะกล่าวถึง อำนาจ(มียศ-เสื่อมยศ),
เงินทอง(มีลาภ-เสื่อมลาภ) และความรัก(มีสุข-มีทุกข์)

ในเพจนี้ก็ตั้งใจจะเกริ่นถึง ทวิลักษณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของท่าน เท่าที่ผมจะนึกได้
แต่เนื้อหาทั้งหมดที่จะกล่าวถึงทั้งหมดนั้น ก็คงหนีไม่พ้นคำว่า "หยิน-หยาง" หรือ "5 ธาตุ"

ดูเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/permalink.php?id=391013850996659&story_fbid=399265093504868
https://toonlamyblog.wordpress.com/2010/01/24/หยินหยาง-คืออะไร/
http://www.trueplookpanya.com/new/clipded/index/773

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (ก.ย.2558)