เรื่องผัวๆเมียๆ (ตอนที่ 1)เรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
ในเพจนี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับคู่ครอง, เมียน้อย และอาภัพคู่ละกันนะครับ
ขอแนะนำให้ดูควบคู่กับเพจ "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" นะครับ

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (ก.ย.2558)องค์ความรู้หลักที่จะต้องนำมาใช้ ก็คือ ดาวจับซิ้ง เพื่อบ่งบอกสถานะของบุคคลที่จะมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรา
โดยจะขอเริ่มจากคู่ครองนะครับ หากเจ้าชะตาเป็นเพศชาย(สมมติว่ามีดิถีเป็น 甲) คู่ครองก็จะหมายถึง ธาตุที่ถูกพิฆาต

ในที่ก็คือ 己(เพราะธาตุไม้พิฆาตดิน และเนื่องจาก 甲เป็นเอี๊ยง ดินซึ่งเป็นเพศตรงข้ามของ 甲ก็ต้องเป็นอิม
ดังนั้น คู่ครองจึงเป็น 己 เราเรียกดาวคู่ครองของเพศชายว่าเป็น "ตี่ไช้" หรือ เมียหลวง

และหากธาตุดินซึ่งเป็นเพศเดียวกัน(ในที่นี้ ดิถียังเป็น 甲มีขั้วเป็นเอี๊ยง)
เราเรียกดาวคู่ครองของเพศชายว่าเป็น "เพียงไช้" หรือ เมียน้อย

ส่วนความสัมพันธ์ของเมียหลวงและเมียน้อยจะต้องเป็นธาตุเดียวกันเสมอ แต่ละคนขั้ว อาทิ
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 甲 ดังนั้น เมียหลวง คือ 己, เมียน้อย คือ 戊
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 乙 ดังนั้น เมียหลวง คือ 戊, เมียน้อย คือ 己

เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 丙 ดังนั้น เมียหลวง คือ 辛, เมียน้อย คือ 庚
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 丁 ดังนั้น เมียหลวง คือ 庚, เมียน้อย คือ 辛

เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 戊 ดังนั้น เมียหลวง คือ 癸, เมียน้อย คือ 壬
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 己 ดังนั้น เมียหลวง คือ 壬, เมียน้อย คือ 癸

เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 庚 ดังนั้น เมียหลวง คือ 乙, เมียน้อย คือ 甲
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 辛 ดังนั้น เมียหลวง คือ 甲, เมียน้อย คือ 乙

เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 壬 ดังนั้น เมียหลวง คือ 丁, เมียน้อย คือ 丙
เจ้าชะตา(เพศชาย)ดิถีเป็น 癸 ดังนั้น เมียหลวง คือ 丙, เมียน้อย คือ 丁


หากเจ้าชะตาเป็นเพศหญิง(สมมติว่ามีดิถีเป็น 甲) คู่ครองก็จะหมายถึง ธาตุที่มาพิฆาตตนเอง

ในที่ก็คือ 辛(เพราะธาตุทองพิฆาตไม้ และเนื่องจาก 辛เป็นอิม ไม้ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามของ 辛ก็ต้องเป็นเอี๊ยง
ดังนั้น คู่ครองจึงเป็น 甲 เราเรียกดาวคู่ครองของเพศหญิงว่าเป็น "เจี้ยกัว" หรือ สามีแท้

และหากธาตุทองซึ่งเป็นเพศเดียวกัน(ในที่นี้ ดิถียังเป็น 甲มีขั้วเป็นเอี๊ยง)
เราเรียกดาวคู่ครองของเพศหญิงว่าเป็น "ชิกสัวะ" หรือ สามีไม่แท้(จะเรียกว่า ผัวน้อย ก็ฟังดูทะแม่ง)

ส่วนความสัมพันธ์ของสามี(แท้และไม่แท้)จะต้องเป็นธาตุเดียวกันเสมอ แต่ละคนขั้ว อาทิ
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 甲 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 辛, สามี(ไม่แท้) คือ 庚
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 乙 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 庚, สามี(ไม่แท้) คือ 辛

เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 丙 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 癸, สามี(ไม่แท้) คือ 壬
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 丁 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 壬, สามี(ไม่แท้) คือ 癸

เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 戊 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 乙, สามี(ไม่แท้) คือ 甲
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 己 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 甲, สามี(ไม่แท้) คือ 乙

เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 庚 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 丁, สามี(ไม่แท้) คือ 丙
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 辛 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 丙, สามี(ไม่แท้) คือ 丁

เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 壬 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 己, สามี(ไม่แท้) คือ 戊
เจ้าชะตา(เพศหญิง)ดิถีเป็น 癸 ดังนั้น สามี(แท้) คือ 戊, สามี(ไม่แท้) คือ 己


เกณฑ์ที่เรามักใช้ในการดูเรื่องคู่ครอง หรือเรื่องแต่งงาน ก็คือ ดูฐานดิถี หรือ ดาวคู่ครอง (ลองมาดูตัวอย่างดวงจริง ๆ กัน)

ตัวอย่าง 1 - 30 มิ.ย.2498 เวลา 14:00 น. (เพศหญิง)

ดวงนี้ดิถีเป็นธาตุน้ำแข็งแรง ธาตุให้คุณ คือ ไม้-ไฟ, ธาตุให้โทษ คือ ดิน-ทอง-น้ำ
จะเห็นว่า ดาวคู่ครอง คือ เป็นดาวเจี้ยกัวให้โทษ แต่ปรากฏว่า ดวงนี้ได้แต่งงานปี พ.ศ.2542(己卯)

ในราศีบน (ในดวง) ชน (ปีจร)กลายเป็นให้คุณ (เพราะดิน คือ ดาวสามี)
และในราศีล่าง (ปีจร) มาฮะ 戌(ในดวง)ซึ่งอยู่ฐานดิถี กลายเป็นธาตุไฟให้คุณ
และในราศีล่าง (ปีจร) มาฮะ 未(ในดวง)กลายเป็นธาตุไม้ให้คุณ(ครึ่งฮะ) นั่นคือดูจากปีจร

สรุปว่า ดวงนี้เข้าทั้งเกณฑ์ 2 อย่าง คือ ฮะฐานดิถีแล้วให้คุณ และ ดาวคู่ครอง (จากเดิมให้โทษ กลายเป็นให้คุณ)
แต่ถ้าดูจากวัยจร (戊寅)ร่วมด้วยแล้ว จะเห็นว่า มี 5ฮะ คือ ++++ (ถือว่าเป็นวัยจรที่ดีสุด ๆแล้ว)


ตัวอย่าง 2 - 8 มี.ค.2496 เวลา 08:00 น. (เพศหญิง)

ดวงนี้ดิถีเป็นธาตุดิน(สละดิถีเป็นธาตุไฟ) ธาตุให้คุณ คือ น้ำ-ไม้-ไฟ, ธาตุให้โทษ คือ ดิน-ทอง
ในแท่งเดือนมี 乙卯 เป็นดาวเจี้ยกัวให้คุณทั้งคู่, แต่งงานปี พ.ศ.2534(辛未) และวัยจรในเวลานั้นเดิน 己未,

ถ้าทำนายจากวัยจร ก็คือ ในช่วง 10 ปีนี้มีเกณฑ์ได้แต่งงาน(พบคู๋) เพราะ ชน และ ฮะ ให้คุณทั้งราศีบนและล่าง
ส่วนปีจร(2534) มี(ในดวง) ฮะ(ปีจร) และยังมีซาหวยธาตุไฟให้คุณอีกด้วย อีกอย่าง ก็คือ 乙,癸,午,卯 ในดวง เป็นกลุ่มความรักทั้งหมด ฉะนั้น คำทายจึงบ่งชี้ไปทางด้านความรัก หรือ การแต่งงาน


ตัวอย่าง 3 - 4 มี.ค.2503 เวลา 22:00 น. (เพศชาย)

ดวงนี้ดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ ธาตุให้คุณ คือ ไฟ-ดิน-ทอง, ธาตุให้โทษ คือ น้ำ-ไม้
ดาวคู่ครอง ได้แก่ 乙,卯 เป็นดาวเจี้ยกัวให้โทษ, ส่วนเมียน้อย ได้แก่ 甲,寅 เป็นดาวเพียงไช้ให้โทษ

ดวงนี้มีการหย่าร้่างปี 2543(庚辰)ในดวงมี 寅,卯 และปีจรมี 辰 กลายเป็นซาหวยธาตุไม้ให้โทษ
ฮะให้โทษ หมายถึง อยู่ร่วมกันไม่ได้, ช่วงวัยจร 癸未(2541-2550) ในดวงมี 亥,卯 กลายเป็นซาฮะธาตุไม้ให้โทษ

สรุปว่า วัยจรบ่งบอกไว้แล้วว่า ในช่วง 10 ปี อยู่ร่วมไม่ได้ เพราะ ฮะที่ฐานดิถี และปีจร 2543 ก็มาฮะที่ฐานดิถีด้วยเช่นกัน


ตัวอย่างที่ 4และ5 จะเป็นดวงเมียน้อยนะครับ จากการสอบถามจาก อ.เทียนเต็ก มักพบว่าในดวงจะมีแต่ดาวชิกสัวะ

ตัวอย่าง 4 - 6 มิ.ย.2517 เวลา 17:00น. (เพศหญิง)

ดวงนี้เป็นดิถีธาตุดินอ่อนแอ ให้คุณ คือ ไม้-ไฟ-ดิน, ธาตุให้โทษ คือ ทอง-น้ำ
ในดวงเมียน้อยที่มีดาวชิสัวะมาก หมายถึง ชีวิตที่มีโอกาสได้พบปะชายหลายคน(แต่มิได้ หมายถึง คบผู้ชายทีละหลายคน) ชายหลายคนที่กล่าวถึง ก็มักจะเป็นชายที่แต่งงานแล้ว หรือ ผัวชาวบ้านก็ได้

ในที่นี้ ดาวชิกสัวะ คือ 甲 และ 寅, ท่านจะเห็นว่า ที่ฐานดิถีมีดาวคู่ คือ 寅 มารออยู่แล้ว
หากปีจร หรือ วัยจรเดิน 乙,卯 คือ ดาวความรัก หมายถึง มีเสน่ห์ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้พบปะคู่(ไม่แท้)

หากปีจร หรือ วัยจรเดิน 午 มาฮะ 寅(ครึ่งฮะ)ที่ฐานดิถี ฮะแล้วให้คุณ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบปะคู่(ไม่แท้)เช่นกัน
แต่หากปีจร หรือ วัยจรเดิน 申 มาร้ายดาวคู่ คือ 寅, อาจเป็นช่วงเวลาที่พลัดพราก หรือ แยกจากกัน เพราะ 申ชน寅 แล้วให้โทษ

ที่หลักปี(ราศีบน) คือ 甲 หมายถึง ชายที่คบหาอยู่กับเจ้าชะตา ยังไปฮะกับ 己 ในหลักเดือน(เมียหลวง)ของ 甲


ตัวอย่าง 5 - 28 มี.ค.2519 เวลา 01:00น. (เพศหญิง)

ดวงนี้เป็นดิถีธาตุดินอ่อนแอ ให้คุณ คือ ไม้-ไฟ-ดิน, ธาตุให้โทษ คือ ทอง-น้ำ
ในที่นี้ ดาวชิกสัวะ คือ 乙 และ 卯, ท่านจะเห็นว่ามีชิกสัวะในดวงถึง 3ตัวและ ที่ฐานดิถีมีดาวคู่ คือ 卯มารออยู่ เช่นเดียวกับตัวอย่าง 4(มักพบว่า เจ้าชะตาชอบชายเจ้าชู้) นอกจากนี้ 乙และ 卯ยังเป็นดาวความรัก หมายถึง มีเสน่ห์ หรือหน้าตาดีอีกด้วย

ในดวงยังมี 丑 อยู่หลักเวลา หมายถึง อายุอ่อนกว่าเจ้าชะตา, ทั้ง 己 และ 丑 ถือว่าเป็นดาวปี่เกยเหมือนกัน
ที่กำลังจะบอกก็คือ 乙นั่งบน丑 หมายถึง อยู่ใกล้ชิดกัน, 乙มี 己เป็นเมียน้อยแล้ว ก็ยังมี 丑 เป็นเมียน้อยด้วย
ดวงนี้หากปีจร หรือ วัยจรเดิน 辛 หรือ 酉 มาชนทำร้ายดาวสามี อาจเป็นช่วงเวลาที่พลัดพราก หรือ แยกจากกัน


ตัวอย่าง 6 - 28 พ.ย.2501 เวลา 06:00น. (เพศหญิง)

ดวงนี้เป็นดิถีธาตุทองอ่อนแอ ให้คุณ คือ ไฟ-ดิน-ทอง, ธาตุให้โทษ คือ น้ำ-ไม้
โดยปรกติ หากเดินปีจร หรือวัยจรที่เกี่ยวกับดาวสามี(แท้)หรือ เจี้ยกัวให้คุณ จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้้บ่งบอกว่าจะได้คู่ครอง

ในที่นี้ ดาวสามี(แท้) ได้แก่ 丙 หรือ 巳, แต่หากมีการชง หรือ ฮะ กับดาวสามีแล้วให้โทษ จะหมายถึง พลัดพราก หรือ อยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่เนื่องจากดวงนี้ มี 壬(ราศีบน)มารอในดวง ซึ่งเป็นธาตุ ให้โทษ ปีจรหรือวัยจรเดิน 丙 เมื่อใด (壬 รอชน 丙)

หรือในราศีล่างมี 亥 มารออยู่ในดวง ปีจรหรือวัยจรเดิน 巳 เมื่อใด (亥 รอชน 巳) ลักษณะแบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นดวงอาภัพคู่ ตัวอย่างดวงนี้ค่อนข้างชัดเจนมาก เพราะมีดาวรอทำร้ายดาวสามีทั้งราศีบนและล่าง และที่สำคัญมารออยู่ที่ฐานดิถี เราเรียกดาวที่มาทำร้ายดาวสามีว่าเป็นดาวเซียกัว

ถ้าในดวงมีดาวเจียะซิ้งด้วยแล้ว(ในที่นี้ หมายถึง 癸 หรือ 子)จะเป็นเมียน้อยยังยากเลย
(เพราะ สามีไม่แท้ ในที่นี้ ได้แก่ 丁 หรือ 午)


ตัวอย่าง 7 - 12 พ.ย.2496 เวลา 17:00น. (เพศชาย)

ดวงนี้เป็นดิถีธาตุทองอ่อนแอ ให้คุณ คือ น้ำ-ไม้-ไฟ, ธาตุให้โทษ คือ ดิน-ทอง
ดาวเมียหลวง(ตี่ไช้) ได้แก่ 辛 หรือ 酉, ส่วนดาวเมียน้อย(เพียงไช้) ได้แก่ 庚 หรือ 申

ในราศีล่างมีซาหวยธาตุทองให้โทษ ซึ่ง 酉 และ 申 เป็นดาวคู่ครองและฮะฐานดิถี แปลตรง ๆ ก็คือ อยู่ร่วมกันไม่ได้
酉 ยังไปฮะ 巳 ในดวง สรุปว่า ราศีล่างให้โทษทั้งหมด(ถ้าดูแบบ 3 หมวด 5ธาตุประกอบ ก็คือ จน-ไม่มีอำนาจ-เป็นทุกข์)