ดวงจีนกับสุขภาพ(2)เรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
คำนำ

จากตอนที่ 1 เป็นหลักเกณฑ์การทำนายสุขภาพสไตล์เทียนเต็กพร้อมตัวอย่างดวงทั้ง 10 ซึ่งคงพอจะช่วยให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการทำนายสุขภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับเพจนี้ ซึ่งถือเป็นตอนที่ 2 จะอธิบายเนื้อหา 5 ธาตุเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม รวมถึงตัวอย่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจของอาจารย์ Raymond Lo

จากหนังสือชื่อ"Four Pillars of Destiny for Healthy Life" ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทย
โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "โหราศาสตร์จีนเพื่อสมดุลแห่งชีวิต"

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (พ.ค.2558)ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ของอวัยวะทั้ง 3 กลุ่มของธาตุไม้ (ดูจาก ตาราง 1 ในตอนที่ 1)

“ตับ (liver) เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน ถุงน้ำดีก็บีบตัวส่งน้ำดีไปตามท่อน้ำดี (common bile duct) เข้สู่ลำไส้ (duodenum) และย่อยอาหาร น้ำดีประกอบด้วย น้ำ ,cholesterol ,ไขมัน, bile salt เมื่อน้ำในน้ำดีลดลงก็ทำให้เกิดนิ่ว พบบ่อย ๆ มี 2 ชนิดคือ นิ่วที่เกิดจาก cholesterol และนิ่วที่เกิดจากเกลือต่างๆ นิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุดและอุดทางเดินน้ำดี ทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น”

ที่มา: http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/gallstone.htm#.VRKwc-GM7Gw

จากตารางที่1 ดวงจีนในแง่ของสุขภาพ หากธาตุไม้ให้โทษ ก็จะหมายถึง ตับไม่ดี หรือ ตับมีปัญหา
ก็จะส่งผลกระทบไปที่ถุงน้ำดี ทำให้ตาเหลือง ตามที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น

อวัยวะกลุ่มที่ 1 และ 2 ของแต่ละธาตุ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นคู่หยินหยาง ไม่เฉพาะแต่ธาตุไม้เท่านั้น
อาทิ หากท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เล็กด้วย เป็นต้น

ตามทฤษฎีแพทย์จีน ถือว่า อวัยวะกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มอวัยวะตันทั้ง 5 (阴หยิน หรือ อิน)
และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มอวัยวะกลวงทั้ง 6(肠หยาง)
หมายเหตุ – ในกลุ่มอวัยวะกลวงทั้ง 6 จะมีคำว่า “ซานเจียว” ซึ่งเราจะไม่นำมารวมอยู่ในคำทำนายสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม: ภาพรวม 5 ธาตุ (โดยคณะการแพทย์แผนจีน) http://cmed.hcu.ac.th/knowledge.php?num=92
ดูเพิ่มเติม: หลักการทำงานของแต่ละอวัยวะในกลุ่มที่ 1 ซึ่งหาดูได้ยากในภาคภาษาไทย (โดย อ.ตั้งกวงจือ) http://www.siamfengshui.com/2013-05-21-04-41-52/ทฤษฎีแพทย์.html

ส่วนอวัยวะกลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มอวัยวะที่แสดงออกทางสีหน้า จากตัวอย่างข้างต้น(ธาตุไม้) เช่น ตาเหลือง
ดูเพิ่มเติม: จมูกบอกโรค http://www.doctor.or.th/article/detail/3553

ดูเพิ่มเติม: ตัวอย่างความสัมพันธ์ของม้าม(กลุ่มที่ 1)กับปาก(กลุ่มที่ 3)
https://www.facebook.com/pendulumthai/posts/710652442295693
https://www.facebook.com/HomeatMekong/posts/542055059166214
http://www.asoke.info/09Communication/Dharmapublicize/Kid/k183/076.htmlตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของรสชาติที่เกี่ยวข้องกับ 5 ธาตุ (สไตล์เทียนเต็ก)
ธาตุรสชาติอวัยวะ
ไม้เปรี้ยวอวัยวะ
ไฟขมดี, สมอง, เส้นประสาท, ตับ, เส้นเอ็น, คอ
ดินหวานกระเพาะ, ระบบย่อย, ม้าม
ทองเผ็ดปอด, ลำไส้ใหญ่
น้ำเค็มไต, กระเพาะปัสสาวะ

สรุป(สไตล์เทียนเต็ก) คือ ในดวงของท่าน หากธาตุให้คุณ ก็ให้เน้นรสชาตินั้น
ธาตุให้โทษ ก็คือ ให้หลีกเลี่ยงรสชาตินั้น (หรือทานแต่น้อย)

ดูเพิ่มเติม: ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน : รส 5 รสของพืชผัก : โดย...หมอไพร
http://www.komchadluek.net/detail/20140307/180255.html

ดูเพิ่มเติม: รสชาติของน้ำปัสสาวะก็สัมพันธ์กับ 5 ธาตุเช่นกัน
http://logavitoo.blogspot.com/2012/07/blog-post_4522.html
http://www.morkeaw.net/k-solve-problem.htmlต่อจากนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักเกณฑ์การทำนายของอาจารย์ Raymond Lo นะครับ...

ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องอธิบายคำว่าความไม่สมดุล หากคนคนหนึ่งมีธาตุไฟมากเกินไป ถือว่าเป็นความไม่สมดุล ในทางกลับกันหากคนคนหนึ่งมีธาตุไฟน้อยเกินไปในจตุสดมภ์แห่งโชคชะตา ก็ถือว่า เป็นความไม่สมดุลอีกเช่นกัน และในทั้ง 2 กรณีนี้ก็ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการขาดธาตุหรือมีการมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไป

ยกตัวอย่างเช่น คนคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับธาตุไฟที่มากเกินไป อาจมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและโลหิต(อาทิ ความดันโลหิตสูงและหัวใจล้มเหลว) ในทางกลับกัน หากจตุสดมภ์ของคนคนหนึ่งขาดธาตุไฟ ก็จะพัฒนาไปสู่ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและความดันโลหิตได้เช่นกัน ในกรณีเช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับหัวใจอ่อนแอหรือความดันโลหิตต่ำ

เนื่องจากธาตุทั้ง 5 มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในวงจรกำเนิดและวงจรทำลาย ความไม่สมดุลของธาตุหนึ่งมักจะนำไปสู่ปัญหาของธาตุอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น คนคนหนึ่งเกิดมามีธาตุไฟมากเกินไป หมายความว่า เขากำลังขาดธาตุน้ำอย่างแน่นอน ลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่ภาวะไตอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ไฟที่มากเกินไปยังทำลายธาตุโลหะซึ่งจะท้อนให้เห็นในปัญหาที่เกี่ยวกับธาตุโลหะ เช่น โรคผิวหนัง, ปัญหาสุขภาพฟัน หรือปัญหาอวัยวะในการหายใจ

ในทางกลับกันคนที่ขาดธาตุไฟมักจะมีจุดอ่อนที่ส่วนท้องและกล้ามเนื้อ เนื่องจากมีธาตุไฟไม่เพียงพอในการเกื้อหนุนธาตุดิน วงจรกำเนิดและวงจรทำลายของธาตุทั้ง 5 ยังทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ด้านหน้าที่ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน และช่วยให้เราสืบสาวไปถึงต้นตอแห่งโรคภัยเพื่อที่จะหาวิธีรักษาที่ได้ผล

ยกตัวอย่างเช่น วงจร 5 ธาตุทำให้เราเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงอาจเกิดภาวะไตอ่อนแอ เนื่องจากไต คือธาตุน้ำ และระบบหมุนเวียนโลหิต คือ ธาตุไฟ ธาตุน้ำของไตมีหน้าที่ควบคุมไฟ ดังนั้นหากไตอ่อนแอ ไฟก็จะอยู่เหนือการควบคุมและก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง ด้วยความเข้าใจเช่นนี้ เราจึงหายาที่เสริมสร้างไตของเราและทำให้ไตกลับสู่สภาวะแข็งแรงดังเดิมได้ ดังนั้น หากไตมีสุขภาพดี ธาตุไฟก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและระดับความดันโลหิตก็จะกลับคืนสู่ปกติ

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ 5 ธาตุ (สไตล์ Raymond Lo)
ธาตุอวัยวะ1อวัยวะ2
ไฟหัวใจเลือด
ไม้ตับถุงน้ำดี, แขนขา
น้ำไตกระดูก, อวัยวะสืบพันธุ์, ระบบภูมิคุ้มกัน
โลหะปอดผิวหนัง, จมูก, ฟัน
ดินม้ามท้อง, กล้ามเนื้อ, เซลล์

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ทั้งราศีบนและล่าง กับ อวัยวะ(สไตล์ Raymond Lo)
ถุงน้ำดีศีรษะ กระเพาะปัสสาวะหู
ตับคอ กระเพาะม้าม
ลำไส้เล็กไหล่ ถุงน้ำดีเส้นเลือด
หัวใจหัวใจ ตับนิ้วมือ
ท้องอก ผิวหนังอก
ม้ามกระเพาะ หน้าฟัน
ลำไส้ใหญ่สะดือ ตาวิญญาณ
ปอดสะโพก ท้องหลัง
กระเพาะปัสสาวะขา ลำไส้ใหญ่ปอด
ไตเท้า ลำไส้เล็กเลือด
ขาเท้า
ศีรษะสมอง

ทั้ง 2 ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกับจตุสดมภ์ไว้โดยละเอียด อย่างไรก็ตามตารางเหล่านี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรยึดความถูกต้อง 100% แต่บางส่วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ตารางของราศีบนที่สัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากศีรษะถึงเท้านั้นน่าสนใจมาก เราจะเห็นว่า ธาตุไม้หยาง คือ ส่วนศีรษะ

ในปี2004(2547) 甲 ธาตุไม้หยางอยู่บนนักษัตรวอก(ธาตุโลหะ) ดังนั้นปี 2004(2547) แสดงให้เห็นไม้ถูกตัดด้วยขวานโลหะและปีนั้นเป็นปีที่น่ากลัวจริง ๆ เมื่อผู้ก่อการร้ายลักพาตัวผู้คนในอีรัคและตัดหัวของคนเหล่านั้น

ในปี2005(2548) 乙 เป็นปีที่ธาตุไม้หยินอยู่บนนักษัตรระกา(ธาตุโลหะ)ธาตุไม้หยินถูกโจมตีจากธาตุโลหะ ในปีนี้เราจึงเห็นว่า มีผู้คนมากมายประสบปัญหาที่คอและหลังและเมื่อเดินตามกฎดังกล่าว

เราจะพบว่าปี 2006(2549) 丙 เป็นปีที่ผู้คนมากมายได้รับทุกข์จากการบาดเจ็บที่ไหล่ เนื่องจากปี 2006(2549)เป็นปีที่ธาตุไฟหยางบนนักษัตรจอ(ธาตุดิน) แง่มุมที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบสุขภาพอยู่ที่ตารางแรกที่แสดงให้เห็นว่า ธาตุพื้นฐานทั้ง 5 สัมพันธ์กับอวัยวะภายในที่สำคัญอย่างไร ส่วนนี้เองที่เป็นที่มาโดยทั่วไปของปัญหาสุขภาพทั้งหลายก่อนที่จะไปดูตัวอย่างดวงในแบบต่าง ๆ นั้น ขอแนะนำให้รู้จักภาคีชุดพิเศษที่เรียกว่า "ซำเฮ้ง"นะครับ ตามธรรมดาแล้ว
สำนักเทียนเต็ก เวลาทำนายก็ใช้การชง-ฮะ-ซาฮะ-ซาหวยครับ (แต่เฮ้ง-ซำเฮ้ง-ไห่-ผั่ว จะไม่ได้ให้ความสนใจ)
แต่เผอิญว่าตัวอย่างในการทำนายของอาจารย์ Raymond Lo นั้นให้ความสำคัญกับซำเฮ้ง

"ซำเฮ้ง"(สามโทษทัณฑ์) คือ อันตรายที่แฝงเร้น ไม่แสดงให้เห็นชัดเจน ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพที่ฝังลึกและรุนแรง

เป็นกลุ่มนักษัตรซึ่งมี 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือ 丑 + 未 + 戌 = ธาตุดิน (มะเร็ง, โรคอ้วน, เบาหวาน)
กลุ่มที่ 2 คือ 寅 + 申 + 巳 = ธาตุไฟ (โรคหัวใจ)

เพื่อให้เราสามารถเตรียมป้องกันได้ทันท่วงที เมื่อตรวจพบ"ซำเฮ้ง"ปรากฏในดวงร่วมกับปีจร หรือวัยจร
หากพบว่า มีซำเฮ้ง แต่ธาตุไฟหรือธาตุดินให้คุณก็แล้วไป หากให้โทษก็ต้องระวังโรคที่กล่าวมาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการทำนายสุขภาพสไตล์Raymond Lo โดยจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละธาตุ

ความไม่สมดุลของธาตุไฟ (หัวใจและโลหิต)

ตัวอย่างที่ 1 บอริส เยลท์ซิน, 1 ก.พ.1931(2474)

ยามวันเดือนปี


716151413121111


หากดูในสดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ของเขา เมื่อเขาได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ สุขภาพของเขาจะดีขึ้น ดังนั้น เขาจึงมีสุขภาพดีก่อนอายุ 51 ปี เมื่อธาตุไม้และธาตุไฟที่แข็งแกร่งอยู่ในโชคของเขา หลังจากอายุ 51 ปี จะเป็นช่วงสดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ของธาตุไม้และธาตุดิน การเกื้อหนุนจากธาตุไม้ยังคงอยู่ แต่อ่อนแรงลง

เมื่อเขาเข้าสู่สดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ของธาตุไฟและธาตุโลหะเมื่ออายุ 61 ปี ธาตุไฟนี้เปรียบได้กับพระอาทิตย์ยามตกดินซึ่งกำลังอ่อนแรง ดังนั้น ปัญหาโรคหัวใจของเขาจึงรุนแรงขึ้น ปัญหายิ่งร้ายแรงขึ้นในช่วงปีที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณปี 1997 –1999(2540-2542) สุขภาพของเขาย่ำแย่และต้องเข้ารับการรักษาโรคหัวใจในโรงพยาบาลหลายครั้ง ท้ายที่สุดเขาต้องออกจากตำแหน่งในวันที่ 31 ธ.ค.1999(2542)

ช่วงที่เขาออกจากตำแหน่งก็เกี่ยวข้องกับธาตุไฟที่อ่อนแรงอย่างมากเช่นกัน แม้ว่าธาตุไฟของเขาจะอ่อนแอมากในโชค(วัยจร)ของเขา แต่ปี 1998-1999(2541-2542) เป็นปีขาลและปีเถาะ ทั้ง 2 เป็นธาตุไม้ ดังนั้นธาตุไม้ของปียังคงเกื้อหนุนธาตุไฟของเขาและเอื้อให้เขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าสุขภาพจะย่ำแย่มากก็ตาม อย่างไรก็ตามในปี 2000(2543) เป็นปีธาตุโลหะในธาตุดิน ทั้ง 2 ธาตุนี้ไม่ถุกโฉลกกับธาตุไฟของเขา แน่นอนว่าเขารู้สึกว่าความกดดันเริ่มรุนแรงขึ้นและสุขภาพของเขาก็ทรุดลงจนกระทั่งปลายปี 1999(2542) เขาจึงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งตัวอย่างที่ 2 แลร์รี่ คิงส์, 19 พ.ย.1933(2476)

ยามวันเดือนปี


746454443424144


แลร์รี่ คิงส์เป็นคนธาตุดินที่เกิดในฤดูหนาว มีธาตุไฟเพียง 1 ตำแหน่ง อยู่ในสดมภ์ยามที่เกื้อหนุนธาตุดิน ธาตุดินของเขาจึงอ่อนแอและเขาจำเป็นต้องมีธาตุไฟมาเกื้อหนุนมากขึ้น ธาตุที่ถูกโฉลกกับเขา คือ ธาตุไฟและธาตุดิน ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีโชคที่ดีหลังจากอายุ 34 ปีและเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงของ CNN ในปี 1985(2528) เมื่อเขามีอายุ 52 ปีในช่วงสดมภ์แห่งโชคที่แข็งแกร่งที่สุด ในวันที่ 24 ก.พ.1987(2530) เขาหัวใจล้มเหลว ปีนั้นเป็นปีของธาตุไฟหยินบนนักษัตรเถาะ ซึ่งปะทะกับปีเกิดนักษัตรระกาธาตุน้ำของเขาโดยตรง ช่วงนั้นเขาอายุ 54 ปีและเพิ่งเข้าสู่สดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ช่วงใหม่ของธาตุไฟหยินบนนักษัตรมะเส็ง สดมภ์แห่งโชคนี้ปะทะกับสดมภ์เดือนของเขาซึ่งเป็นธาตุน้ำหยินบนนักษัตรกุน เนื่องจากธาตุไฟหยิน คือ หัวใจและเป็นธาตุที่ถูกแลกกับเขาด้วย และเมื่ออยู่ภายใต้การปะทะและถูกจู่โจม เขาจึงประสบภาวะหัวใจล้มเหลวอาหารเสริมสุขภาพสำหรับจัดการกับธาตุไฟที่ไม่สมดุล

กรณีที่ธาตุไฟอ่อนเกินไป

โคเอ็นไซม์คิวเทน(CoenzymeQ10) เมื่อธาตุไฟอ่อนแรง กล้ามเนื้อหัวใจก็จะอ่อนแอ ดังนั้นหัวใจจะไม่สามารถทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายตามปกติได้ และก่อให้เกิดปัญหา อย่างเช่ น กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว หัวใจโตและอาการเหนื่อยอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจำเป็นต้องใช้พลังงานมากในการปฏิบัติหน้าที่ และพลังดังกล่าวในเซลล์หัวใจ คือ สารโคคิวเทน(CoQ10) การวิจัยล่าสุดค้นพบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจวายจะมีโคเอ็นไซม์คิวเทนไม่เพียงพอ โคเอ็นไซม์คิวเทนเป็นสารที่สำคัญในการผลิตพลังภายในไมโทคอนเดรียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นแบตเตอรีของเซลล์ เชื้อเพลิงดังกล่าวดูแลธาตุไฟที่จำเป็นในร่างกายของเราเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของเลือดและระบบหมุนเวียนโลหิต โคคิวเทนสกัดออกมาครั้งแรกจากไมโทคอนเดรียจากหัวใจวัว แต่ปัจจุบันสามารถสร้างออกมาได้จากแบคทีเรียด้วย โคคิวเทนไม่เพียงแต่เสริมสร้างการทำงานของหัวใจนั้น แต่ยังเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กล้ามเนื้อ

กรณีที่ธาตุไฟแข็งแกร่งเกินไป

ธาตุไฟที่แข็งแกร่งเกินไปมักก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง การอักเสบ หลอดเลือดอุดตัน น้ำตาลในเลือดสูง ปัญหาคอเลสเตอรอลสูง ในทางอ้อมธาตุไฟที่แข็งแกร่งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วน ธาตุไฟจะทำให้ธาตุน้ำและธาตุโลหะอ่อนแรง ซึ่งหมายถึงความอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันและอวัยวะในการหายใจ ผิวหนัง ฟัน ผม เป็นต้น

น้ำมันโอเมกา3 คือ กรดไขมันที่จำเป็นที่ได้จากปลาทะเลลึกในเขตหนาวเย็น ชาวเอสกิโมบริโภคเนื้อติดมันในปริมาณมากแต่ไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ ทั้งนี้เพราะพวกเขาได้รับกรดไขมันโอเมกา3 จำนวนมากมาจากปลาที่รับประทาน กรดไขมันโอเมกา3พบได้ในเมล็ดป่าน น้ำมันเมล็ดป่าน น้ำมันถั่วเหลือง วอลนัท โอเมกา3ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและลดอาการอักเสบในร่างกายเราที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคหืดหอบ โรคไขข้ออักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น ร่างกายต้องการกรดไขมันโอเมกา6และโอเมกา3 แต่อาหารที่เรารับประทานมีโอเมกา6อยู่ในปริมาณมาก ในขณะโอเมกา3เป็นกรดไขมันที่ขาดแคลน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเสริมโอเมกา3 โดยเฉพาะผู้ที่มีธาตุไฟมากเกินไปซึ่งมักจะมีปัญหาการอักเสบและการติดเชื้อ ปัจจุบันนี้น้ำมันโอเมกา3 มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะสามารถยับยั้งการผลิตอินซูลินซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมน้ำหนักและการรักษาโรคเบาหวาน ทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแบบ LDL ช่วยเพิ่ม Growth Hormone รักษาสุขภาพหลอดโลหิต ลดระดับความดันโลหิตให้ต่ำลง และยังเป็นตัวช่วยเจือจางความเข้มข้นของเลือดเพื่อส่งเสริมระบบหมุนเวียนโลหิต

วิตามินอี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมที่สุด เป็นวิตามินที่สามารถสลายได้ในไขมัน ช่วยคุ้มกันเยื่อหุ้มเซลล์และช่วยรักษาDNA ที่อยู่ภายในเซลล์ให้มีสุขภาพดี นอกจากช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแล้ว ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลแบบ LDL ช่วยเสริมสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด และป้องกันการอุดตันในหลอดเลือด วิตามินอียังช่วยยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด

กิงโกะ บิโลบา(Ginkgo Biloba) สารสกัดของใบแปะก๊วยซึ่งเชื่อว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นพืชที่เติบโตอย่างแพร่หลายในยุคไดโนเสร์และถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับเสริมสร้างความทรงจำ ทั้งยังช่วยเสริมระบบหมุนเวียนของโลหิตทั่วทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงสมองด้วย เมื่อธาตุไฟแข็งแกร่งเกินไป เลือดจะข้นและกิงโกะ บิโลบาจะช่วยปรับให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น จึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิตและยังช่วยเจือจางความเข้มข้นของโลหิตอีกด้วย สารสกัดจากเมล็ดองุ่น คือ สารไบโอฟลาโวนอยด์ที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมาก ช่วยป้องกันเซลล์ของเราจากภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นเลือดฝอยและการทำงานของหลอดเลือด ช่วยลดคอเลสเตอรอลแบบ LDL ลดอาการแพ้และการติดเชื้ออักเสบ กระเทียม ช่วยเสริมสร้างการรักษาระดับความดันโลหิต ป้องกันหลอดเลือดจากการถูกอนุมูลอิสระทำลายลดคอเลสเตอรอลแบบ LDL สร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างเซลล์เพชฌฆาต(Natural Killer Cells) และยังช่วยเจือจางความเข้มข้นของโลหิตอีกด้วยความไม่สมดุลของธาตุดิน (มะเร็ง)

ในระบบจตุสดมภ์ มะเร็งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับความไม่สมดุลที่มีดินมากเกินไป เนื่องจากธาตุดิน คือ ส่วนท้อง ซึ่งทำหน้าที่ย่อยอาหารและอาหารทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งก็คือเซลล์ของเรา ดังนั้นความผิดปกติและความไม่สมดุลของธาตุดิน จึงเป็นสัญญาณของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์ในร่างกาย นี่คือ สัญญาณของมะเร็ง เพราะมะเร็ง คือ ศูนย์กลางของธาตุดิน เราจะเห็นว่าธาตุไฟก็เป็นต้นเหตุของปัญหาด้วย เพราะ ธาตุไฟทำให้เกิดดินมากยิ่งขึ้นและธาตุไฟกับธาตุดินก็ปะทะกับธาตุน้ำซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเรา

ด้วยหลักการดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสืบหามะเร็งจากข้อมูลการเกิดของบุคคล และสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว มะเร็งจะใช้เวลายาวนานในการก่อตัวและยากจะตรวจพบในระยะแรก อย่างไรก็ตาม จตุสดมภ์และโชค(วัยจร)ของบุคคลเป็นสิ่งที่มีมาแล้วตั้งแต่เกิด ดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งเกิดออกมา เราจึงสามารถสังเกตแนวโน้มความไม่สมดุลของธาตุดินจากจตุสดมภ์ของคนคนนั้นได้ และสดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ยังแสดงช่วงเวลาวิกฤตที่ธาตุดิน อยู่ในระยะที่เกิดความไม่สมดุลอย่างเฉียบพลัน ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้ เราจึงสามารถทำการป้องกันที่จำเป็นเอาไว้ก่อนได้ และการใช้อาหารเสริมสุขภาพอย่างทันท่วงที เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ก็สามารถช่วยลดภัยจากมะเร็งได้จริง ๆ

ตัวอย่างที่ 3 ยูล บรินเนอร์ 11 ก.ค.1920 (2463)
ดาราภาพยนตร์สมัยก่อน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในปี1985(2528)

เกิด 11 ก.ค.1920 (2463)                   เสียชีวิต 10 ต.ค.1985(2528)
ยามวันเดือนปียามวันเดือนปี


6959493929199

บรินเนอร์เป็นคนธาตุโลหะแข็ง เขาจึงจำเป็นต้องมีธาตุน้ำและธาตุไม้มาเป็นทางปลดปล่อยธาตุโลหะของเขา ธาตุที่ไม่ถูกแลกกับเขา คือ ธาตุดินและธาตุทอง ธาตุไฟก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะจะเป็นตัวสร้างธาตุดินให้มากยิ่งขึ้น เขาเป็นคนสูบบุหรี่จัดและเป็นโรคมะเร็งปอด ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้ทำโฆษณาโทรทัศน์บอกผู้คนไม่ให้สูบบุหรี่แบบเขา

บรินเนอร์เสียชีวิตในปี 1985(2528) เมื่อเขาอายุ 65 ปี ในช่วงเวลานี้เขาอยู่ในสดมภ์แห่งโชคของธาตุดินบนธาตุดิน ดังนั้น ปริมาณธาตุดินที่มากเกินไปที่ไม่ถูกโฉลกจึงเห็นได้อย่างชัดเจน ปีที่เขาเสียชีวิตยังเป็นปีฉลูและเดือนตุลาคม(เดือนจอ) วันที่เขาเสียชีวิตเป็นวันมะเมีย ตัวอย่างนี้ชัดเจนมาก ธาตุไม่ถูกโฉลกกับเขา คือ ธาตุโลหะและธาตุดิน เขาจึงเสียชีวิตเมื่อธาตุโลหะและธาตุดินมีมากเกินอัตราและอยู่นอกเหนือการควบคุม ธาตุโลหะ คือ อวัยวะที่ใช้ในการหายใจ ธาตุดิน คือ มะเร็ง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดตัวอย่างที่ 4 จอร์จ แฮริสัน แห่งวงสี่เต่าทอง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมอง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2001(2544)

เกิด 24 ก.พ.1943 (2486)                   เสียชีวิต 29 พ.ย.2001(2544)
ยามวันเดือนปียามวันเดือนปี


57473727177

แฮริสันเป็นคนธาตุน้ำอ่อนและเขาจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุโลหะและธาตุน้ำ สดมภ์แห่งโชคธาตุน้ำและธาตุโลหะที่แข็งแกร่งของเขาอยู่ในช่วง 17-57 ปี อธิบายสาเหตุของความสำเร็จของเขาในฐานะ 1 ในวง 4 เต่าทอง ที่จริงแล้วเขายังคงอยู่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุดินบนธาตุโลหะในวัย 58 ซึ่งถือว่ายังคงโชคดี แต่ปัญหาอยู่ที่การปะทะกันระหว่างนักษัตรวอก(วัยจร)และนักษัตรขาลในเดือนสดมภ์ซึ่งเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุด การปะทะกันระหว่างโลหะและไม้เช่นนี้จะไม่ทำให้ไม้ถูกทำลาย แต่จะยิ่งไปกระตุ้นซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้ธาตุไม้ไม่ถูกโฉลกมากยิ่งขึ้น ในปี 2001(2544) เป็นปีมะเส็งรวมกับนักษัตรขาล(เดือนสดมภ์)และนักษัตรวอก(วัยจร) เป็นสามโทษทัณฑ์แห่งธาตุไฟ ที่แข็งแกร่ง จะทำให้ดินมีมากเกินไปและก่อให้เกิดมะเร็งตัวอย่างที่ 5 โอลิเวีย นิวตัน จอห์น นักร้องหญิงผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมในปี 1992(2535) เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาด้วยเคมีบำบัด และกำจัดมะเร็งไปจนหมดได้ในปีถัดมา

เกิด 26 ก.ค. 1946 (2491)
ยามวันเดือนปีปี 1992(2535)


6656463626166

โอลิเวียเป็นผู้หญิงธาตุไม้ที่เกิดในเดือนโลหะแข็งแกร่ง เธอจึงเป็นธาตุไม้อ่อนและเธอจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากธาตุน้ำและธาตุไม้ ธาตุโลหะเป็นธาตุที่ถูกโฉลกเช่นกัน เพราะช่วยเสริมธาตุน้ำได้ ในปี 1992(2535) เธอมีอายุ 44 ปีและอยู่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคของนักษัตรมะเส็งธาตุไฟ ปี 1992(2535) เป็นปีวอก เราจึงเห็น สามโทษทัณฑ์แห่งธาตุไฟปรากฏอีกครั้ง ซึ่งในนักษัตรขาลในสดมภ์วันของเธอ ธาตุไฟที่แข็งแกร่งเช่นนี้โจมตีธาตุโลหะในเดือนสดมภ์ของเธอ มีหลายๆ ตัวอย่างในกรณีเช่นนี้ที่บ่งชี้ว่ามะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับการที่โลหะถูกโจมตี เหตุผลอาจเป็นเพราะว่า ธาตุโลหะควบคุมเรื่องผิวหนัง รูปร่างหน้าตาและนี่อาจเกี่ยวข้องกับหน้าอกด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีหลายประเภท

วิตามินอี – เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่สุดเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันและสามารถป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์จากภาวะเครียดออกซิเดชันและปกป้อง DNA ที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งยังช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

วิตามินซี - นอกจากจะช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระแล้ว ยังช่วยป้องกันการสร้างสารอนุมูลอิสระที่ชื่อไลปิดเปอร์ออกไซด์อีกด้วย วิตามินซีมีบทบาทสำคัญหลายอย่างในร่างกายเราและมีความสำคัญในการรักษารทำงานของฮอร์โมนที่สำคัญรวมทั้งเอ็นไซม์และคอลลาเจน วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สร้างสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ขึ้นมาใหม่ เสริมความสมบูรณ์ให้กับผนังหลอดเลือดแดงและป้องกันตับจากสารพิษและยา

เบตาแคโรทีน – ร่างกายจะเปลี่ยนเบตาแคโรทีนเป็นวิตามินเอซึ่งช่วยเสริมสร้างผิวหนังให้มีสุขภาพดีและระบบภูมิคุ้มกันที่ดีและยังช่วยทำให้สายตาดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ

วิตามินบีรวม – เป็นพื้นฐานสุขภาพเซลล์ กระบวนการเผาผลาญอาหารและการเจริญเติบโต ทั้งยังทำปฏิกิริยากับกรดโฟลิคในระบบเอ็นไซม์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง DNA เซลล์เม็ดเลือดแดง เสริมสร้างสุขภาพและระบบประสาท ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและน้ำเหลือง พัฒนาการทำงานของจิตใจและความรู้สึกซึมเศร้า

โคคิวเทน – คือ พลังงานภายในเซลล์ของเรา เป็นพลังงานที่สร้างขึ้นจากไมโทคอนเดรียภายในเซลล์และถูกเก็บไว้ในโมเลกุลที่เรียกว่า ATP(adenosine-5-triphosphate) โคคิวเทนเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่ในการลำเลียงอิเล็คตรอนที่ใช้สำหรับนำ ATP ไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกาย เซลล์ที่ต้องการพลังงานสูง อย่างเช่น เซลล์หัวใจ จะประกอบด้วยโคคิวเทนในระดับที่สูงที่สุด ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด

สารสกัดจากบร็อคโคลี(Cruciferious) – เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีไบโอฟลาโวนอยจำนวนมากซึ่งสามารถพบได้ในอาหาร โดยเฉพาะในผลไม้และผักสด สารสกัดดังกล่าวได้จากแร่ธาตุกำมะถันในผักจำพวกกะหล่ำ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลที่ช่วยปรับอนุมูลอิสระประเภทต่าง ๆ ที่โจมตีเยื่อหุ้มเซลล์ให้เป็นกลาง สารสกัดจากบร็อคโคลีประกอบด้วย ซัลโฟราเฟน ซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่สำคัญในการต้านมะเร็ง สารต้านอนุมูลอิสระไบโอฟลาโวนอยชนิดอื่น ๆ ได้แก่ รูทิน สารสกัดจากชาเขียว สารสกัดจากบิลเบอรีและพิคโนเจินอล(Pycnogenols สารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากธรรมชาติ ประกอบด้วย โปรแอนโธซิอานิดินซึ่งสกัดจากเปลือกต้นสนและใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)ซึ่งได้จาเปลือกของต้นสนและเมล็ดองุ่น

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น – เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระไบโอฟลาโวนอยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย โปรแอนโธซิอานิดิน(Proanthocyanidins) ซึ่งถือเป็นตัวกำจัดอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ช่วยปรับอนุมูลอิสระให้เป็นกลาง ทั้งยังรักษาและสร้างวิตามินซีและอี ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลอดเลือดฝอยและการทำงานของหลอดเลือดและน้ำเหลือง เสริมระบบภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างสายตาและลดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยปัญหาเกี่ยวกับธาตุโลหะ

ตามตำราแพทย์จีน ธาตุโลหะจะดูแลปอดและระบบอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจของเรา ซึ่งรวมไปถึงผิวหนังด้วย ธาตุโลหะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพฟัน กระดูกและการเคลื่อนไหวของเรา ดังนั้น ธาตุโลหะจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์คินสันและอัลไซเมอร์

ตัวอย่างที่ 6 สตีเฟน ฮอกกิ้ง เกิด 8 ม.ค.1942(2485)

ยามวันเดือนปี


716151413121111

สตีเฟนเป็นคนธาตุโลหะแข็งซึ่งเกิดมาพร้อมกับมีธาตุโลหะเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เขาจำเป็นต้องมีธาตุไม้และธาตุน้ำมาเป็นช่องทางระบายธาตุโลหะของเขา(หมายถึง มีอิสระในการกระทำ) ธาตุดินและธาตุโลหะเป็นธาตุที่ไม่ดี เพราะจะทำให้เขาขาดสมดุลยิ่งขึ้น เขามีสดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ธาตุน้ำก่อนอายุ 21 ปี แต่ทันทีที่เข้าสู่สดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ช่วงอายุ 21-30 ปีซึ่งเป็นธาตุดิน ตรงนี้เองที่เป็นช่วงที่โรค Motor Neuron เข้ามา ธาตุดินและธาตุโลหะที่มากเกินต้านทานได้ข่มน้ำและไม้ของเขา ด้วยเหตุนี้เขาจึงขาดอิสระในการเคลื่อนไหวสดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ธาตุดินและธาตุโลหะที่แข็งแกร่งยังคงตามติดกันมาตลอดตั้งแต่อายุ 21-61 ปี แม้กระทั่งหลัง 61 ปียังไม่มีธาตุน้ำที่เข้ามาให้อิสระในการเคลื่อนไหวแก่เขาตัวอย่างที่ 7 ประธานาธิบดีโรนัลด์ รีแกน

เกิด 6 ก.พ.1911(2454)
ยามวันเดือนปี 19911992199319942004


918171615141312111

ประธานาธิบดีรีแกนเป็นคนธาตุไฟ แต่ในจตุสดมภ์ของเขามีธาตุโลหะที่แข็งแกร่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการเสริมจากธาตุดิน, ธาตุดินและธาตุโลหะเหล่านี้บั่นทอนพลังธาตุไฟของเขา จึงเป็นคนธาตุไฟอ่อน และจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ ธาตุน้ำเป็นธาตุที่ดีในการเกื้อหนุนธาตุไม้ ส่วนธาตุดินและธาตุทองเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลก ธาตุทองปรากฏขึ้นในสดมภ์ของเขาเมื่ออายุ 81 นี่เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ และเขาได้แถลงของเขาในปี 1994(2537) ซึ่งตรงกับปีจอธาตุดิน โรคดังกล่าวเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงปี 1991-1993(2534-2536) ซึ่งล้วนแต่เป็นธาตุโลหะทั้งสิ้น ในท้ายที่สุดประธานาธิบดีรีแกนเสียชีวิตด้วยโรคนิวมอเนียในเดือนมิถุนายน 2004(2547)ตรงกับปีวอกธาตุโลหะและเดือนดิน โรคนิวมอเนียเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ ดังนั้น จึงเป็นโรคที่เกี่ยวกับธาตุโลหะเช่นกันอาหารเสริมสุขภาพในการปรับธาตุไม่สมดุลของธาตุโลหะ

โคคิวเทน – จำเป็นต่อการปรับปรุงธาตุไฟ

น้ำมันโอเมก้า3 - สำคัญจ่อการปรับปรุงธาตุน้ำ

สารต้านอนุมูลอิสระ - เป็นอาหารเสริมที่สำคัญและประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันเซลล์ของเราจากภาวะเครียดออกซิเดชัน ดังนั้น จึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง คนธาตุโลหะแข็งจำเป็นจะต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เพียงพอ เพราะธาตุดินเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกที่สุดสำหรับธาตุโลหะแข็ง ในกรณีที่ธาตุโลหะอ่อนแอก็ยังจำเป็นที่จะต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเพื่อปรับปริมาณธาตุดิน เนื่องจากธาตุโลหะอ่อนจำเป็นต้องได้รับการเสริมจากธาตุดิน

กิงโกะ บิโลบา(สารสกัดจากใบแปะก๊วย) – เสริมระบบการลำเลียงโลหิตไปสู่สมองและช่วยพัฒนาความทรงจำให้ดีขึ้น เพิ่มระยะเวลาในการให้ความสนใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทอื่น ๆ สารสกัดจากใบแปะก๊วยประกอบด้วย ไบโอฟลาโวนอยรวมที่สร้างตัวต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในสมองเพื่อต่อสู้กับการทำลายของอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมระบบการหมุนเวียนโลหิตทั่วร่างกายและระบบการหล่อเลี้ยงของออกซิเจนในหัวสมองปัญหาเกี่ยวกับธาตุน้ำ

ตามหลักการแพทย์แผนจีน ธาตุน้ำเป็นสัญลักษณ์ของไต, อวัยวะสืบพันธุ์, ระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ความไม่สมดุลของธาตุน้ำไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของกระดูก แต่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไต หรือปัญหาอื่น ๆ ทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 8 โอซามา บินลาเดน เกิด 10 มี.ค.1957(2500) มีปัญหาเกี่ยวกับไต

ยามวันเดือนปี


6151413121111

เขาเป็นคนธาตุโลหะที่เกิดในเดือนฤดูใบไม้ผลิ ธาตุไม้และธาตุไฟที่แข็งแกร่งไม่ได้ช่วยเกื้อหนุนธาตุโลหะของเขา และเขายังขาดธาตุดินโดยสิ้นเชิงด้วย ดังนั้นธาตุโลหะของเขาจึงอ่อนแรงแลละเขาจำเป็นต้องมีธาตุดินมาเป็นธาตุเกื้อหนุน ซึ่งธาตุดินก็จำเป็นต้องมีธาตุไฟมาเกื้อหนุนอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นธาตุน้ำกับธาตุไม้จึงเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเขาที่สุด เราจะเห็นว่า สดมภ์แห่งโชค(วัยจร)ของเขาในช่วงอายุ 21-40 ปีมีธาตุน้ำที่แข็งแกร่ง ดังนั้น ความไม่สมดุลของธาตุน้ำนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาที่ไตปัญหาเกี่ยวกับธาตุไม้

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2005(2548) มีข่าวว่านิโคลคิดแมนเป็นโรคกระดูกพรุน มีรายงานว่ากระดูกซี่โครงของเธอหัก 2 ท่อนระหว่างที่แสดงภาพยนตร์เรื่องมูแลงรูจ จากนั้นเธอก็เข้ารับการตรวจสอบหาโรคกระดูกพรุน, โรคกระดูกพรุน คือ ปัญหากระดูกเปราะซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลเซียม มีรายงานว่า ชาวอเมริกันกว่า 25 ล้านคนได้รับทุกข์ทรมานจากโรคดังกล่าว และโรคนี้จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนได้ง่ายกว่าอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 9 นิโคล คิดแมน เกิด 20 มิ.ย.1967(2510)

ยามวันเดือนปี


6555453525

เธอเป็นผู้หญิงธาตุไม้หยินที่เกิดในเดือนของธาตุไฟ ธาตุไม้จำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุน้ำ แต่ธาตุน้ำในสดมภ์ยามของเธอค่อนข้างอ่อนแรงในขณะที่ธาตุไฟค่อนข้างแกร่งมาก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าธาตุไม้ของเธอแห้งมากและดูค่อนข้างเปราะบาง ธาตุไม้หยิน ก็คือ ส่วนคอและกระดูกสันหลัง คนที่เกิดในวันธาตุไม้หยินและหากธาตุไม้นั้นเป็นธาตุไม้อ่อนด้วยแล้ว คนเหล่านี้ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับคอและอาการปวดหลัง ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับกระดูกจึงมีความเกี่ยวพันกับความไม่สมดุลระหว่างธาตุไม้และธาตุน้ำ

ธาตุไม้เกี่ยวข้องกับตับ, แขนขา, การเคลื่อนไหว โครงกระดูกและกระดูก ธาตุน้ำโดยหลักแล้วสื่อถึงไต แต่ก็รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันและไขกระดูกของเราด้วย ดังนั้นความอ่อนแรงของธาตุน้ำจึงก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับธาตุไม้ และสิ่งนี้เองที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างกระดูก ที่จริงแล้วปัญหามากมายที่เกี่ยวกับกระดูกนั้นมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธาตุน้ำและธาตุไม้ หากธาตุไม้แห้งเกินไปนอกจากจะทำให้กระดูกพรุนแล้ว ยังทำให้กระดูกอ่อนและคอลลาเจนซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงข้อต่อแห้งและก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อการเสียดสี เมื่อธาตุต่าง ๆ แห้งจนเกินไป ก็หมายความว่า ธาตุไฟแรงเกินไปและมักจะก่อให้เกิดอาการอักเสบซึ่งนำไปสู่การเจ็บปวดเรื้อรัง