ดวงจีนกับสุขภาพเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
คำนำ

สำหรับเพจนี้ ผมถือว่าเป็นหัวข้อที่พิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาหลายอย่างที่น่าสนใจ ผมเองตั้งใจรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตำราหรือ website นอกเหนือจากเนื้อหาของสำนักเทียนเต็ก โดยมีเจตนารมณ์เพียงเพื่อเผยแผ่ความรู้เป็นวิทยาทาน แด่ท่านผู้สนใจดวงจีนและสุขภาพ จึงหวังว่า ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อย

ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน, การออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนั้น หากเราลองคิดทบทวนดูให้ดี ๆ แล้วจะพบว่า องค์ความรู้ส่วนใหญ่นั้นจะได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกแทบทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องแรกที่ผมนึกถึงก็คือ อาหารหลัก 5 หมู่ที่คนไทยรู้จักดี, การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือเข้าฟิตเนสเพื่อฟิตหุ่นเป็นชายงาม มันอาจทำให้คุณมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่โต ดูแข็งแรง แต่นั่นคือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่า?

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (เม.ย.2558)ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 กับอวัยวะที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม

ธาตุอวัยวะกลุ่มที่ 1อวัยวะกลุ่มที่ 2อวัยวะกลุ่มที่ 3รสชาติ
ไม้ตับถุงน้ำดีตาเปรี้ยว
ไฟหัวใจลำไส้เล็กลิ้นขม
ดินม้ามกระเพาะอาหารปากหวาน
ทองปอดลำไส้ใหญ่จมูกเผ็ด
น้ำไตกระเพาะปัสสาวะหูเค็ม


สาระสำคัญของวิชา 5 ธาตุ ที่อยากจะบอกทุกท่านในแง่ของการมีสุขภาพที่ดี ก็คือ การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เท่านั้นเอง (พูดง่าย...แต่ทำยาก) หากธาตุทั้ง 5 ไม่สมดุลก็จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วย หรือ โรคภัยต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การดูความเจ็บป่วยที่เราจะใช้พิจารณาจากพื้นดวงโป๊ยหยี่สีเถียว (บางตำราเรียก จตุสดมภ์) ก็คือ ดูจากธาตุให้โทษ นั่นเอง เช่น หากดวงเป็นดิถีธาตุไม้อ่อนแอ ธาตุให้โทษ ก็คือ ธาตุไฟและธาตุดิน นั่นเอง(ธาตุให้คุณ ก็คือ ธาตุทอง,น้ำและไม้ ตามสไตล์เทียนเต็ก)

จากตารางที่ 1 – ธาตุไฟ คือ หัวใจ และธาตุดิน คือ ม้าม ก็จะเป็นอวัยวะที่ควรระมัดระวังนั่นเอง

หมายเหตุ – บางสำนักอาจใช้หลักเกณฑ์พิจารณาธาตุให้คุณ/โทษแตกต่างไปบ้าง เช่น ดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไฟ,ดินและทอง ก็ให้ระมัดระวัง ธาตุทอง คือ ปอด เพิ่มไปอีก 1 ธาตุ เป็นต้น (บางสำนัก ดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ ธาตุทองจะให้คุณก็ต่อเมื่อในราศีบนมีธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุส่งเสริมอย่างน้อย 1 ตัว)


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการทำนายสุขภาพสไตล์เทียนเต็ก โดยจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละธาตุ

ตัวย่างที่ 1 - เกิด 1 มิ.ย.2494 เวลา 14.00 น. เพศหญิง (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอด)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


71.361.351.341.331.321.311.31.3


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ ดังนั้น ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไม้(ตับ)กับธาตุไฟ(หัวใจ) ซึ่งเป็นธาตุที่ต้องระวัง จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้ายโดยอาศัยหลักเกณฑ์การทำนายที่ว่า

ดาวดีชนดาวร้าย ให้ทายว่า “ดี”ดาวดีชนดาวดี ให้ทายว่า “ยิ่งดี”
ดาวร้ายชนดาวดี ให้ทายว่า “ร้าย”ดาวร้ายชนดาวร้าย ให้ทายว่า “ยิ่งร้าย”


ดาวดี ก็หมายถึง ธาตุให้คุณ, ดาวร้าย ก็คือ ธาตุโทษนั่นเอง

ในปี丁亥หญิงผู้นี้เข้า รพ.และหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอด หากเราดูจากในดวงจะพบว่า 丁มาชน辛ในดวง

และในดวงก็มีมา丁รออยู่แล้ว ปีจรยังมาเพิ่ม丁 จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่า ดาวร้ายชนดาวดี ให้ทายว่า “ร้าย”

2) นอกจากนี้ในราศีล่างมี卯และ未พบปีจร คือ ไห กลายเป็นซาฮะธาตุไม้(ให้โทษ) แม้ว่าจากตัวอย่างที่ 1 ยังไม่มีรายงานการป่วยอื่น ๆ นอกจากปอดแล้ว ก็ควรต้องระวัง卯(ธาตุไม้)และ未(ธาตุดิน)ด้วย

3) หาเราสังเกตที่วัยจรถัดไป คือ辛丑 จะพบว่า ในดวงมี 丁 มารอชนวัยจร คือ 辛 ก็จะเข้าลักษณะตามข้อ 1) ก็หมายความว่า ปอดหรือระบบทางเดินหายใจยังคงมีปัญหาต่ออีกหลายปี


ตัวย่างที่ 2 – เกิด 3 ต.ค.2480 เวลา 18.00 น. เพศชาย (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอด)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


78.668.658.648.638.628.618.68.6


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ ดังนั้น ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไม้(ตับ)กับธาตุไฟ(หัวใจ) ซึ่งเป็นธาตุที่ต้องระวัง จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย ตัวอย่างที่ 2 นี้มีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ 1 เกี่ยวกับปอดหรือระบบทางเดินหายใจ

2) จากตัวอย่างที่ 1 มีแนวโน้มที่จะถูกโรคอื่นรุมเร้ากรณีที่ปีจรหรือวัยจร คือ亥และ午 ในขณะที่ตัวอย่างที่ 2 ถือว่า ไม่น่าเป็นห่วงมากเท่ากับตัวอย่างที่ 1

3) กรณีเดินวัยจร คือ癸卯 ในดวงมี己มาชน (ดาวร้ายชนดาวดี) ก็ให้ระวังธาตุน้ำ คือ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ ส่วน卯มีจะ酉มาชนก็เข้าข่ายดาวดีชนดาวร้าย ก็ถือว่า ธาตุไม้ยังให้คุณอยู่

4) ส่วนกรณีเดินวัยจร壬寅คือ แม้จะให้โทษ หากไม่มีปฏิกิริยาการชนหรือฮะ ก็ถือว่าไม่รุนแรง


ตัวย่างที่ 3 - เกิด 8 ก.ย.2492 เวลา 10.00 น. เพศชาย (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


70.360.350.340.330.320.310.30.3


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุทองอ่อนแอ ธาตุให้โทษ คือ ธาตุน้ำและธาตุไม้ จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ในปี丁亥ชายผู้นี้เข้า รพ.และหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ

3) วัยจร คือ 丁ซึ่งเป็นธาตุให้คุณ ในดวงมี癸มารอชน อีกทั้ง 亥ยังมาชน巳 (ในดวง) ธาตุไฟจึงกลายเป็นธาตุให้โทษ

4) ในระยะยาว วัยจรที่ต้องระวัง คือ乙丑ณ เวลานี้ 己ยังควบคุม 癸(ในดวง)อยู่ หากเดินวัยจร乙แล้ว癸จะกลายเป็นธาตุน้ำให้โทษ(สื่อความหมายถึง ไต) หากมีปีจร คือ 丁 เข้ามาอีกก็ต้องระวังโรคหัวใจอีกด้วย


ตัวย่างที่ 4 – เกิด 1 ก.ค.2472 เวลา 06.00 น. เพศหญิง (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


71.661.651.641.631.621.611.61.6


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุไฟแข็งแรง ธาตุให้โทษ คือ ธาตุน้ำ(ไต), ธาตุไม้(ตับ)และธาตุไฟ(หัวใจ) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ราศีบน ในดวงมี癸ฮะกับวัยจร คือ戊กลายธาตุไฟให้โทษ และ癸ยังมาชน丁(ปีจร) ส่วนราศีล่าง ปีจร คือ ไห ยังมาชน巳(ในดวง) ซึ่งบ่งชี้ไปยังธาตุไฟที่(หัวใจ)ถูกทำร้ายอย่างเห็นได้ชัด

3) ปีจร คือ亥รวมกับ卯(ธาตุไม้)และ未(ธาตุดิน)เป็นซาฮะให้โทษ มีแนวโน้มที่จะถูกโรครุมเร้า


ตัวย่างที่ 5 – เกิด 6 พ.ค.2472 เวลา 17.00 น. เพศหญิง (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


706050403020100


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุทองอ่อนแอ ธาตุให้โทษ คือ ธาตุน้ำ(ไต)และธาตุไม้(ตับ) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ปีจร คือ ไห(ธาตุน้ำให้โทษ) ชน巳เป็นช่วงเวลาที่หมอวินิจฉัยว่า เป็นโรคหัวใจ

3) เมื่อเดินไปถึงวัยจร คือ 丁丑แล้ว 巳 ก็จะกลายเป็นธาตุให้คุณ


ตัวย่างที่ 6 – เกิด 7 พ.ย.2507 เวลา 14.00 น. เพศชาย (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับ)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


70.360.350.340.330.320.310.30.3


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุทองแข็งแรง ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไฟ(หัวใจ),ธาตุดิน(ม้าม)และธาตุทอง(ปอด) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) วัยจร คือ เบ้า, ในดวงมี สุก ฮะกันกลายเป็น(ธาตุไฟ)ให้โทษ


ตัวย่างที่ 7 – เกิด 24 ก.พ.2498 เวลา 17.00 น. เพศชาย (ช่วง ต.ค.2554 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับ)

ยามวันเดือนปีปีจร (ต.ค.2554)


776757473727177


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุไฟแข็งแรง ธาตุให้โทษ คือ ธาตุน้ำ(ไต),ธาตุไม้(ตับ)และธาตุไฟ(หัวใจ) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ปีจร คือ卯 ในดวงมี寅และ辰ฮะกันกลายซาหวย(ธาตุไม้)ให้โทษ

3) ในกรณีนี้ ผมมองว่าอาการไม่น่าห่วง เพราะมีแนวโน้มระยะสั้นของการให้โทษ อีกทั้งยังมี酉ฮะ辰และชน卯ให้กลายเป็นธาตุให้คุณ (กรณีที่มีการชนกันแล้วให้โทษจากในดวงหรือวัยจร จะน่าเป็นห่วงกว่า เพราะมีแนวโน้มจะมีอาการเรื้อรัง) กรณีดังกล่าวนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมของเจ้าชะตา อาทิ ชอบดื่มเหล้า แล้วเพิ่งจะมาปรากฏอาการในปี 2554 ก็เป็นได้


ตัวย่างที่ 8 – เกิด 11 ก.ย.2499 เวลา 06.00 น. เพศชาย

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


78.668.658.648.638.628.618.68.6


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุทองแต่เป็นดวงสละดิถีกลายเป็นธาตุน้ำ ดังนั้น ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไม้(ตับ)และธาตุไฟ(หัวใจ) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ในปีจรและวัยจรนี้ ฮะกันทั้งราศีบนและล่าง บ่งชี้ไปที่ธาตุไม้เพียงธาตุเดียว แต่ในดวง申และ酉(ธาตุให้คุณ) คอยควบคุมธาตุไม้ ในระยะยาวไม่น่าจะมีปัญหา แม้ว่าปีจรนี้ ชายผู้นี้จะเป็นโรคตับก็ตาม


ตัวย่างที่ 9 – เกิด 5 ส.ค.2486 เวลา 06.00 น. เพศหญิง (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


70.660.650.640.630.620.610.60.6


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุไม้แข็งแรง ดังนั้น ธาตุให้โทษ คือ ธาตุไม้(ตับ), ธาตุน้ำ(ไต)และธาตุทอง(ปอด) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ราศีบนในดวงมี癸(ธาตุน้ำให้โทษ) ชน丁(ปีจร) ธาตุไฟถูกทำร้าย และ亥ฮะราศีล่างในดวงทั้ง 4 ตัวและ寅กลายเป็น 6 ฮะ(ธาตุไม้)ให้โทษ ช่วง ม.ค.2550 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต ธาตุไม้และดินก็ควรต้องระวัง

หมายเหตุ – เป็นดวงที่ควรต้องระวังทุกปี 亥


ตัวย่างที่ 10 – เกิด 9 ก.ย.2487 เวลา 02.00 น. เพศหญิง (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต)

ยามวันเดือนปีปีจร (ม.ค.2551)


70.660.650.640.630.620.610.60.6


1) ในเบื้องต้นต้องดูในพื้นดวงว่า ธาตุใดให้โทษ จะเห็นเป็นดิถีธาตุไฟแข็งแรง ดังนั้น ธาตุให้โทษ คือ ธาตุน้ำ(ไต), ธาตุไม้(ตับ)และธาตุไฟ(หัวใจ) จากนั้นก็ดูว่า มีธาตุใดบ้างที่ถูกทำร้าย

2) ปีจร คือ ไห ฮะในดวง คือ 子และ丑กลายเป็นซาหวยธาตุน้ำให้โทษ ปีจร คือ亥ยังไปฮะฐานวัยจร คือ 寅(ดาวร้ายฮะดาวร้าย ก็ยิ่งร้าย)

3) สรุปว่า ดวงนี้ควรระวังทุกปีจร คือ亥และ子 (ช่วง ม.ค.2551 – หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต)โปรดติดตามตอนต่อไป... ตอนที่ 2