4 แท่งเหมือนเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง 

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
ความหมายของ "4 แท่งเหมือน" ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ หมายถึง ในดวงจีนทั้ง 4 แท่งซึ่งประกอบด้วยแท่งปี, แท่งเดือน, แท่งวันและแท่งเวลานั้น มีรูปแบบของ 60 กะจื้อที่เหมือนกันทั้ง 4 แท่ง โดยรูปแบบของดวงดังกล่าว เกิดขึ้นตอนที่ผมได้นั่งดูตาราง "การหาราศีบนของแท่งเดือน"(โดยคุณต้องทราบราศีบนของแท่งปี และ ราศีล่างของแท่งเดือน)

ผมพบว่า ในดวงจีนจำนวน 518,400 ดวงนั้น จะมีดวงประเภท 4 แท่งเหมือนอยู่เพียง 12 ดวงเท่านั้น
ซึ่งเป็นตัวอย่างดวงที่น่าสนใจและมีรูปแบบดวงที่สวยงาม จึงหวังว่า ท่านผู้อ่านต้องค่อยๆ ติดตามดูว่า
อ.เทียนเต็กจะทำนายดวงทั้ง 12 ไว้อย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิธีทำนาย
และผมเองก็คาดหมายที่จะดูลีลาการทำนายในบางแง่มุมที่แตกต่างไปจากดวงทั่วไป

ในทางปฏิบัติจริง ๆ คงยากหลีกเลี่ยงที่จะทำนายเฉพาะสไตล์ "3 หมวด 5 ธาตุ"
ซึ่งผมจะค่อย ๆ นำเสนอไปทีละดวงอย่างละเอียดลออนะครับกรุณาคลิกเลือก