การชั่งดวงเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3) - ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
การชั่งดวง คือ คำทำนายจากน้ำหนักกระดูก หรือ ทำนายวาสนาของเจ้าชะตา โดยผมเอง(ศิษย์รุ่นที่ 6)
เห็นว่ามันแปลกดี จึงได้นำมาลงเพจนี้เพื่อเป็นวิทยาทาน แต่เนื่องจากข้อมูลหลักที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำ,
หลักเกณฑ์การคำนวณและคำทำนายล้วนเป็นภาษาจีน (http://zh.wikipedia.org/wiki/袁天罡秤骨術)
ผมเองจึงได้รวบรวมคำทำนายเกี่ยวกับการชั่งดวงที่ได้เรียบเรียงเป็นภาษาไทยได้อีก 3 แหล่งข้อมูลเท่าที่หาได้ ได้แก่
คำทำนายที่เรียบเรียงเป็นภาษาไทยนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
และWebSite “novabiz.com” ผมผู้จัดทำ เพียงต้องการนำมาเผยแผ่เป็นวิทยาทานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


เลือกวัน       เดือน              ปี พ.ศ.              เวลาเกิด
                  

   

             
            


 

  หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณ

 1. ปี - ให้แปลงเป็น 60 กะจื้อ
 2. วันและเดือน - ให้แปลงจากวันที่ปฏิทินสากลเป็นจันทรคติแบบจีน
 3. เวลาเกิด – ดูจากราศีล่างของโป๊ยหยี่สี่เถียว


ดูตัวอย่างจากปฏิทินร้อยปี เช่น เกิดวันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 6:30น.
 1. ปี คือ 乙未 น้ำหนัก = 0.6 ตำลึง (乙未 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2558 เวลา 12:09)
 2. วันและเดือน คือ 19 ก.พ.2558 ตรงกับ 1ค่ำ(5 สลึง)+ เดือน1(6 สลึง) = 1.1 ตำลึง
 3. เวลาเกิด 6:30น. อยู่ในช่วง 05:00-07:00 ซึ่งก็คือเวลา 卯 = 1 ตำลึง
 4. น้ำหนักรวมเท่ากับ 2.7 ตำลึง หรือ 2 ตำลึง 7 สลึง (จากนั้นก็อ่านคำทำนาย)
 5. 19 ก.พ.2558 เวลาตั้งแต่ 23:00นให้ถือเป็นวันใหม่ ซึ่งจะตรงกับ
  2 ค่ำ(1ตำลึง) เดือน1(6 สลึง)=1.6 ตำลีง
 6. เวลา 23:00น. ก็คือเวลา 子 = 1.6 ตำลึง
 7. น้ำหนักรวมเท่ากับ 3.8 ตำลึง หรือ 3 ตำลึง 8 สลึง
หมายเหตุ

1) 1 ตำลึง = 10 สลึง

2) ตารางข้อมูลเพื่อหาน้ำหนักของปี-เดือน-วัน-เวลา
ดูจาก http://zh.wikipedia.org/wiki/袁天罡秤骨術

3) ใน http://www.novabizz.com/CDC/Fengshui/Balance.htm
ไม่มีตารางข้อมูลเพื่อหาน้ำหนักของปี

4) การชั่งดวงจากทั้ง 3 แหล่งข้อมูลนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณที่เหมือนกัน
ส่วนที่แตกต่างนั้น นอกจากคำทำนายแล้วจะมีตารางข้อมูลเพื่อหาน้ำหนัก(ตำลึง)
ของปีที่แตกต่างกันอยู่บ้างดังนี้

ปี wiki อ.สรศิษฏ์ อ.จิตรา
丁丑 0.8 0.7 0.8
辛巳 0.6 0.6 0.7
己亥 0.9 0.9 1.0
癸亥 0.7 0.6 0.6


อ.สรศิษฏ์ รัตนผุสดี
แหล่งข้อมูล – นิตยสาร “โหราจารย์” ปี พ.ศ.2541

อ.จิตรา ก่อนันทเกียรติ
แหล่งข้อมูล – ผู้จัดทำเพียงนำคำทำนายมาเพียงส่วนหนึ่งจากหนังสือเท่านั้น
ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หากต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้
ให้ดูจากหนังสือ “การชั่งดวงแบบจีน(ดูดวงแบบจิตรา)”

คำทำนายที่เรียบเรียงเป็นภาษาไทยนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
และWebSite “novabiz.com” ผมผู้จัดทำ เพียงต้องการนำมาเผยแผ่เป็นวิทยาทาน
เพื่อการศึกษาเท่านั้น