นาฬิกาชีวิต
(Biological Clock)เรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
คำนำ

สำหรับเพจนี้ก็ถือว่า เป็นเกร็ดความรู้ที่สำคัญ ซึ่งท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ นั่นก็คือเรื่องของ"นาฬิกาชีวิต"โดยในเพจนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก webSite ต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้คัดสรรมา เพื่อให้ท่านสามารถประมวลความรู้ถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยแบ่งตามช่วงเวลา ในแต่ละวันซึ่งมีอยู่ 12 ชั่วยาม...ผมมั่นใจว่า ท่านจะมีสุขภาพที่ดีขี้นจากเดิมอย่างแน่นอน โดยจะนำเสนอเปรียบเทียบข้อมูลจาก 5 WebSite


เลือกยาม