Free counters

กราบสวัสดีลูกค้าทุกท่าน


ต้องขอขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจกับโปรแกรม TIANTEK PRO Version 3 ในรูปของ THUMB DRIVE นะครับ

และในโอกาสนี้ ผมได้เพิ่มเติมปฏิทินรายเดือน 200 ปี (ดูรูปที่ 1) ให้ลูกค้าทุกท่านได้ Download พรี   Click Here


รูปที่ 1
คำแนะนำเพิ่มเติม

หลังจากที่ท่านได้ Download ไฟล์ดังกล่าวไปไว้ใน Thumb Drive ของท่านและเมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว
จะพบว่า มีเมนู "ปฏิทินรายเดือน" เพิ่มขึ้นมา 1 รายการ (ดูจากรูปที่ 1)

ส่วนวิธีการใช้งานก็เพียงเลือก "เดือน" และ "ปี พ.ศ." เท่านั้น (ดูจากรูปที่ 2)
ในปฏิทินรายเดือน จะแสดงวันจร และ วันทางจันทรคติแบบจีน

ขอยกตัวอย่างจากรูป เช่น

วันที่ 2 พ.ย.2557 แสดงวันจร คือ ตามหลัก 60 กะจื้อ
และวันทางจันทรคติจีน ตรงกับ 10 ค่ำ(日) เดือน(月) 9
และ (2) ในที่นี้หมายถึง เดือน 9 หนที่ 2

รูปที่ 2